บัวฝรั่ง Purple Fantasy Hardy waterlily

This product is currently out of stock and unavailable.

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

บัวฝรั่ง Purple Fantasy Hardywaterlily

ลักษณะการปลูก

บัวฝรั่งเป็นบัวทีต้องปลูกแยกจากบัวลูกผสมหรือบัวสี ไม่ควรปลูกรวมกัน เพราะจะ

ทำให้ บัวฝรั่งนั้นออกดอกอยาก กรณีที่จะนำบัวไทยลูกผสมกับบัวฝรั่งมาปลูกรวม

กันในอ่างเดียวกัน  จำเป็นต้องปลูกแยก โดยการปลูกใส่ในอ่างลำลองอีกทีหนึ่ง

แล้วแช่ลงในอ่างใหญ่จึงจะสามารถปลูกรวมกันได้

 

วิธีการปลูกบัวฝรั่ง

https://www.youtube.com/watch?v=qSVKhK8aek4

วิธีการปลูกบัวนอก แบบต้น

Additional information

plant

hardy waterlilies

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “บัวฝรั่ง Purple Fantasy Hardy waterlily”