บัวไทยลูกผสม TROPICAL WATERLILIES

จำหน่ายราคาส่ง 50 ต้น ต้นละ 40 บาท (แบบคัดไซด์)

จำหน่ายราคาส่ง 100 ต้น ต้นละ 35 บาท

บัวสายพันธุ์ต่างประเทศ Hardy waterlilies

จำหน่ายราคาส่ง 50 ต้น ต้นละ 80 บาท (แบบคัดไซด์)

จำหน่ายราคาส่ง 100 ต้น ต้นละ 60 บาท

Exclusive waterlilies

จำหน่ายราคาส่ง 30 ต้นขึ้นไป คละสายพันธุ์ได้

บัวกินสาย หรือบัวบานกลางคืน

จำหน่ายราคาส่ง 20 ต้น คละสายพันธุ์ได้