Panama pacificTropical waterlily

฿50.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

Panama pacificTropical waterlily

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tropical waterlily

Plant

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Panama pacificTropical waterlily”

บัว ไทยลูกผสม ชมพูปานามา

฿50.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

บัว ไทยลูกผสม ชมพูปานามา

Panama pacificTropical waterlily

จำหน่ายราคาต้นละ 80 บาท

 

วิธีการปลูก

ถ้าเลี้ยงในอ่างที่มีขนาด 1.00 เมตร สามารถเลี้ยงได้ 3 ต้น

ควรใส่ดินให้ได้ครึ่งของอ่าง

กรณีไม่สามารถหาดินได้จำนวนมาก สามารถ นำบัวมาปลูกแยกลงในอ่างเล็ก

บัวเป็นพืชที่ต้องการดินและแสงแดดเพียงพอ

 

 

วิธีการปลูกบัวแบบต้น

https://www.youtube.com/watch?v=dgcvcrHpB_E

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tropical waterlily

Plant

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “บัว ไทยลูกผสม ชมพูปานามา”