บัวไทยลูกผสม ขาวมงคลKheo Moungkol Tropical waterlily

฿200.00

Clear
Add to Wishlist
Add to Wishlist

Description

บัวขาวมงคล Kheo Moungkol Tropical waterlily

จำหน่ายต้นละ 200 บาท

จำหน่ายกระถางละ 350 บาท

ออกดอกง่าย ดอกหอม

ลักษณะของบัว

บัวไทยลูกผสม เป็นบัวออกดอกง่าย สามารถเลี้ยงในอ่างที่มีขนาด 40-60 ซม

ขึ้นไป

จำนวนของต้นบัวที่ควรปลูกให้ออกดอกดี ควรปลูกแค่ 1 ต้น

ถ้าเลี้ยงในอ่างที่มีขนาด 1.00 เมตร สามารถเลี้ยงได้ 3 ต้น

 

วิธีการปลูก

ถ้าเลี้ยงในอ่างที่มีขนาด 1.00 เมตร สามารถเลี้ยงได้ 3 ต้น

ควรใส่ดินให้ได้ครึ่งของอ่าง

กรณีไม่สามารถหาดินได้จำนวนมาก สามารถ นำบัวมาปลูกแยกลงในอ่างเล็ก

บัวเป็นพืชที่ต้องการดินและแสงแดดเพียงพอ

วิธีการปลูกบัวแบบต้น

https://www.youtube.com/watch?v=dgcvcrHpB_E&t=3s

Additional information

Tropical waterlily

plant

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “บัวไทยลูกผสม ขาวมงคลKheo Moungkol Tropical waterlily”