Hardy waterlily

฿2,000.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

Hardy waterlily

จำหน่ายกระถางละ 2,500 บาท

จำหน่ายต้นละ 2,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hardy waterlily

Plant

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Hardy waterlily”

บัวฝรั่ง Hardy waterlily

฿2,000.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

บัวฝรั่ง Hardy waterlily

จำหน่ายต้นละ 2000 บาท

จำหน่ายกระถางละ 3000 บาท

 

ลักษณะการปลูก

บัวฝรั่งเป็นบัวทีต้องปลูกแยกจากบัวลูกผสมหรือบัวสี ไม่ควรปลูกรวมกัน เพราะจะ

ทำให้ บัวฝรั่งนั้นออกดอกอยาก กรณีที่จะนำบัวไทยลูกผสมกับบัวฝรั่งมาปลูกรวม

กันในอ่างเดียวกัน  จำเป็นต้องปลูกแยก โดยการปลูกใส่ในอ่างลำลองอีกทีหนึ่ง

แล้วแช่ลงในอ่างใหญ่จึงจะสามารถปลูกรวมกันได้

 

วิธีการปลูกบัวฝรั่ง

 

 

วิธีการปลูกบัวฝรั่ง แบบต้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hardy waterlily

Plant

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “บัวฝรั่ง Hardy waterlily”