บัวผัน คาร่า ซันไซน์ Cara Sunshine Waterlily

฿400.00

คำอธิบาย

บัวผันคาร่า ซันไซน์ Cara Sunshine Waterlily

จำหน่ายต้นละ 400 บาท

กระถางละ 650 บาท

 

 

ตัวอย่างต้นบัว

 ลักษณะของบัว

 

บัวไทยลูกผสม เป็นบัวออกดอกง่าย สามารถเลี้ยงในอ่างที่มีขนาด 40-60 ซม ขึ้นไป

จำนวนของต้นบัวที่ควรปลูกให้ออกดอกดี ควรปลูกแค่ 1 ต้น

ถ้าเลี้ยงในอ่างที่มีขนาด 1.00 เมตร สามารถเลี้ยงได้ 3 ต้น

 

วิธีการปลูก

ควรใส่ดินให้ได้ครึ่งของอ่าง

กรณีไม่สามารถหาดินได้จำนวนมาก สามารถ นำบัวมาปลูกแยกลงในอ่างเล็ก

บัวเป็นพืชที่ต้องการดินและแสงแดดเพียงพอ

 

วิธีการปลูกบัวแบบต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Waterlily

Plant