บัวยักษ์ เอทราน Atrans

฿78.82฿2,000.00

คำอธิบาย

บัวยักษ์ เอทราน

บัวยยักษ์ เปลี่ยนสี เหมาะกับการเลี้ยงอ่างใหญ่ขนาด 1.00-1.20 เมตร

จำหน่ายกระถางละ 2,500 บาท

จำหน่ายต้นละ 2,000 บาท

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hardy waterlily

Plant