วิธีการดูแลบัวในช่วงฤดูหนาว

บัวฝรั่ง **บางพันธุ์จะพักตัวในช่วงฤดูหนาว** โดยทิ้งใบลอยเหลือเพียงใบเล็กๆ ใต้น้ำรอจนเข้าฤดูร้อน แต่ถ้าไม่ต้องการให้พักตัว ควรหาวัสดุหรืออิฐหนุนกระถางบัว ให้สูงขึ้นจนใกล้ผิวน้ำเพื่อรับแสงแดดมากขึ้น ถ้าปลูกในภาคกลางที่อากาศไม่หนาวเย็นนักและต้องการให้บัวฝรั่งออกดอกในช่วงนั้น ก่อนถึงฤดูหนาว 2 เดือน ควรเปลี่ยนดินและปลูกใหม่ เพื่อให้แตกรากใหม่และเติบโตแข็งแรงเต็มที่ กรณีที่ปลูกในบ่อค่อนข้างใหญ่ควรเอาน้ำออกบ้างให้บัวได้รับแสงแดดมากขึ้น

วิธีการเพาะ เมล็ดบัวสี

1. นำเมล็ดบัวที่ได้ เทใส่ถุงพลาสติก 2. ใส่น้ำเพียงเล็กน้อย 3. มัดปากถุงให้สนิด และนำไปตั้งกลางแจ้ง ประมาณ 1 เดือน เมล็ดจะงอกออกมา 4. นำเมล็ดที่งอก ไปปลูกลงดินเหนียว (ลักษณะแบบดินเลน) 5. ดินที่เตรียมไว้กับระดับน้ำต้อง ไม่สูงกว่า ระดับของบัว

ขั้นตอนการปลูกบัว สายพันธุ์ ต่างประเทศ

ขั้นตอนการปลูกบัว สายพันธุ์ ต่างประเทศ การเลือกภาชนะ ในการปลูก บัวนอก ต้องการความลึก 30-50 ซ.ม สำหรับภาชนะที่ใช้สำหรับปลูก บัวฝรั่ง ควรใช้ภาชนะ ที่มีความกว้างมากกว่าความลึก เพราะ บัวฝั่งจะมีการเจริญเติบโตขอเหง้าในแนวนอน ขั้นตอนการปลูก 1.เมื่อท่านมีการสั่งซื้อบัวกับทางเรา ท่านจะได้รับบัวในลักษณะ ที่เป็นเช่นนี้ 2. หลังจากที่ท่านได้รับบัวแล้ว ให้ท่าน ตัดใบบัว ที่เป็นใบใหญ่ ทิ้ง ให้เหลือไว้แต่ใบอ่อน หลังจากนั้น ขอให้นำบัวไปแช่น้ำ 1 วันก่อนปลูก 3. เตรียมดิน ในภาชนะ ภาชนะที่ใช้ของแต่ละท่านอาจะไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ท่านควรใส่ดิน 2 ใน 4 ของขนาดอ่างที่ปลูก เทคนิคที่ทำให้บัวงาม ตั้งแต่เริ่มปลูก คือการปลูกโดยใช้อุปกรณ์ ดังนี้ -ดินเหนียว -กระดูกป่น -ปุ๋ย -ขี้วัวป่น เหล่า นี้คลุกเคล้าให้เข้ากับดินชั้นที่ 1 ก่อน และค่อย นำเหง้าบัวมาปลูก ชิด…

ขั้นตอนการปลูกบัว บัวผัน บัวลูกผสม

การเลือกภาชนะ ในการปลูก บัวผัน-เผื่อน ต้องการความลึก 50-80 ซ.ม สำหรับภาชนะที่ใช้สำหรับปลูก ควรใช้ภาชนะบัวผัน-เผื่อน ที่มีความลึกมากกว่าความกว้าง เพราะ บัวผันและ เผื่อนจะมีการเจริญเติบโตขอเหง้าในแนวดิ่ง ขั้นตอนการปลูก 1. เมื่อท่านมีการสั่งซื้อบัวกับทางเรา ท่านจะได้รับบัวในลักษณะ ที่เป็นเช่นนี้ 2. หลังจากที่ท่านได้รับบัวแล้ว ให้ท่าน ตัดใบบัว ที่เป็นใบใหญ่ ทิ้ง ให้เหลือไว้แต่ใบอ่อน หลังจากนั้น ขอให้นำบัวไปแช่น้ำ 1 วันก่อนปลูก 3. เตรียมดิน ในภาชนะ ภาชนะที่ใช้ของแต่ละท่านอาจะไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ท่านควรใส่ดิน 3 ใน 4 ของขนาดอ่างที่ปลูก 4. นำเหง้าบัวมาปลูก ตรงกลาง โดยการใช้มือกดดินให้เป็นหลุม จากนั้น นำดินเหนียวข้าง มาปิดทับ บริเวณเหง้า โดยไม่ให้ทับใบอ่อน การนำดินมาปิดทับหน่อบัวเพื่อไม่ให้หน่อบัว ลอยเท่านั้น 5. การใส่น้ำในอ่าง ไม่ควรฉีดไปที่ต้นบัวโดยตรงควรใสข้างๆอ่าง 6. ระดับน้ำ ควรพ้นใบอ่อนมา…